Activitats de Teambuilding2019-10-24T17:43:23+00:00

Activitats de teambuilding

Com a equip podeu ser la canya!

Invertir en la qualitat de les relacions interpersonals és un element clau per aconseguir
un clima laboral òptim on totes les persones puguin esdevenir la millor versió de sí mateixes.

Us acompanyem a millorar el clima laboral de la vostra organització enfortint els víncles entre les persones membres de l’equip i descobrint els valors personals de cada una de vosaltres. Cocrearem un entorn respectuós, amable i amb confiança per tal de que l’equip pugui expressar el seu màxim potencial repercutint positivament en els resultats de la vostra organització.

Alguns beneficis del treball en equip

Treballar en equip és una bona idea! 
Descubreix alguns dels beneficis que aporta el treball col·laboratiu.

Sentit de pertinença

Incrementa la consciència de formar part d’una comunitat i genera benestar al sentir-nos part del grup.

Visió compartida

Quan l’objectiu és compartit, entès i conegut per l’equip es fa possible que treballi en una mateixa direcció.

Motivació

Afavoreix la il·lusió i les ganes d’aconseguir els reptes que us proposeu com a equip.

Millora la comunicació

Essencial per a que us entengueu, estigueu alineats/des i us relacioneu des del respecte i la confiança.

Suma de talents

Us acompanyem a identificar el vostre valor personal per tal que el pogueu posar a disposició de l’equip.

Major productivitat

Un equip entusiasmat estarà més compromès i motivat augmentant la seva eficiència i eficàcia.

Major creativitat

El que les membres del grup comparteixen pot donar lloc a noves idees ampliant les possibilitats.

Reducció d’estrés

La millora de les relacions interpersonals incrementa el benestar del grup millorant el clima laboral.

Voleu enfortir i millorar els vincles entre les membres del vostre equip? Parlem-ne 🙂

Formats d’activitats

Oferim diferents tipus de formats per tal de poder adaptar-nos a les vostres necessitats.

Taller

Tallers de 2 – 4 hores

Organitzem tallers de curta duració que serveixen principalment per treballar la cohesió del vostre d’equip i entrenar alguna competència que per a vosaltres sigui especialment important.

Jornada

Jornades de 8 hores

Un dia on poder gaudir compartint experiències i aprenentatges col·lectius. A part d’enfortir vincles treballarem més en profunditat aquelles competències que, com equip, hagueu detectat que són susceptibles de millora.

Procés

Processos de varies sessions

Proposem procesos de formació transversals partint de l’autoconeixement i desenvolupament de competències. Us ajudem a identificar els factors distorsionadors que dificulten assolir els objectius de l’equip i entrenem, de manera vivencial i lúdica, les competències necessàries per a aconseguir-los.

T’interessen les nostres activitats de teambuilding?

Metodologia

Dinàmiques lúdico-vivencials

Dinàmiques lúdico-vivencials que permeten integrar les experiències i aprendre d’una forma divertida i transformadora.

Participació activa

Fomentem la participació d’una manera inclusiva per tots i totes experimentant els beneficis de la cooperació i el treball en equip.

Reflexió i aprenentatge

Convidem a la reflexió entorn les experiències viscudes per tal d’extreure aprenentatges possibilitadors.

Co-creació

Treballem conjuntament amb el vostre equip per conèixer què voleu i oferir-vos el més adequat a les vostres necessitats.