Avís Legal2019-10-24T15:07:29+00:00

Avís legal

La informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris/les usuàries i nosaltres, en tant que responsables d’aquest web queda explicada en aquest apartat. En tant que persona usuària, és important que coneguis aquests termes abans que continuïs navegant.

Associació La Canya amb CIF G67507004, com a responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar la informació de les nostres persones usuàries i/o clients amb plenes garanties, i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les teves dades personals.

Aquest web, per tant, acompleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i amb la LSSI-CE 34/20002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de www.somlacanya.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició en aquestes. Tota persona que accedeixi al nostre web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal www.somlacanya.com.

Dades personals recopilades i com ho fem

Llegir la política de privacitat.

Compromisos i obligacions de les persones usuàries

En tan que persona usuària quedes informat, i acceptes, que l’accés al present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb Associació La Canya. D’aquesta forma, la persona usuària es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives o que de qualsevol forma puguin ocasionar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts del present web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti amb autorització dels seus legítims titulars
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestadors dels legítims titulars
  • L’ús per a fins comercials o publicitaris

En tant que persona usuària et compromets, durant l’ús del web, a no dur a terme cap conducta que pugui fer malbé la imatge, els interessos i els drets d’ Associació La Canya o de tercers o que pugui perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.somlacanya.com o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són plenament fiables i que, per tant, www.somlacanya.com no pot garantir la inexistència de virus o d’altres elements perniciosos que puguin produir alteracions en els teus sistemes informàtics (software i hardware) o en els teus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals que, en tant que persona usuària, ens comuniquis poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a www.somlacanya.com, assumint aquesta totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

La comunicació entre les persones usuàries i www.somlacanya.com utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat per tal que la confidencialitat es trobi assegurada.

Reclamacions

Associació La Canya informa que existeixen fulls de reclamació a la vostra disposició.

En tant que persones usuàries pots fer reclamacions sol·licitant el full de reclamació o remetent un correu electrònic a hola@somlacanya.com indicant el teu nom i cognoms, el servei i exposant els motius de la reclamació. Si desitges adjuntar el següent formulari de reclamació per més facilitat:

  • Nom i cognoms
  • Servei adquirit
  • Motiu de la reclamació
  • Domicili
  • Data

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual disposen, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Associació La Canya.

En tant que persona usuària, et compromets a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Associació La Canya.

Coneixes i acceptes que la totalitat del web, el qual conté (sense caràcter exclusiu) text, software, continguts varis –estructura, selecció, ordenació i presentació dels elements que formen la interfaz-, podcast, fotografies, material audiovisual, i gràfics, entre d’altres, es troba protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, de conformitat amb els tractats internacionals en els que l’estat espanyol n’és part i altres drets de propietat i lleis espanyoles.

En el supòsit que tant un usuari com un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el web, caldrà que ho notifiqui a Associació La Canya indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament vulnerats, o indicar la representació amb la que actua en cas de que la reclamació sigui presentada per un tercer.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.